All posts Tutorials Index

Deferred shading

LearnOpenGL.com

This is the Polish translation of Advanced-Lighting/Deferred-Shading article of learnopengl.com tutorial series. Sposób, w jaki dotychczas wykonywaliśmy oświetlenie, nazywa się forward renderingiem/shadingiem (renderowanie/cieniowanie naprzód), jest to proste podejście, w którym renderujemy obiekt, oświetlamy go zgodnie z ustawieniami wszystkich źródeł światła w scenie, a następnie renderujemy następny obiekt... [Read More]

Układy współrzędnych

LearnOpenGL.com

This is the Polish translation of Getting-started/Coordinate-Systems article of learnopengl.com tutorial series. W ostatnim tutorialu dowiedzieliśmy się, jak wykorzystać macierze transformacji do przekształcania wszystkich wierzchołków. OpenGL oczekuje, że wszystkie wierzchołki, które chcemy, aby stały się widoczne, znajdują się w znormalizowanym układzie współrzędnych (ang. Normalized Device Coordinates (NDC))... [Read More]

Tutorial 02 - Konfiguracja środowiska VC++ 2010 do współpracy z OpenGL i pierwsze okienko

Kurs OpenGL dla początkujących

Konfiguracja środowiska Zanim zaczniemy tworzyć nasze niesamowite aplikacje graficzne w technologii OpenGL musimy najpierw przystosować nasze środowisko do współpracy z ww. technologią. Na początek instalujemy środowisko pracy - Microsoft Visual C++ 2010 Express (tutaj przypominam link). Ponadto ściągamy z Internetu trzy biblioteki: GLFW - http://www.glfw.org/... [Read More]