This is the Polish translation of Code-repository article of learnopengl.com tutorial series.

Możesz znaleźć wszystkie odpowiednie przykłady kodu online w każdym tutorialu, ale jeśli chcesz szybko uruchomić demo samouczków lub porównać swój kod z działającymi przykładami, możesz znaleźć repozytorium kodu tutaj na Github.

W tej chwili plik CMakeLists.txt może poprawnie generować pliki projektów Visual Studio, Makefile i działa zarówno w systemie Windows, jak i Linux. Nie był on szeroko testowany na systemie Apple X OS X, ani na wszystkich IDE, więc możesz zostawić komentarz lub zaktualizować CMakeLists.txt za pomocą pull request, jeśli uruchomisz ten kod na innych systemach/IDE.

Chciałbym podziękować Zwookiemu za ogromną pomoc przy tworzeniu skryptu CMake na systemie Linux. Dzięki aktualizacjom Zwookiego plików CMakeLists, CMake z powodzeniem generuje pliki projektów zarówno w systemie Windows, jak i Linux.

Sprawdź także projekt Glitter autorstwa Polytonic, który jest bardzo prostym projektem dla tych samouczków, który jest wstępnie skonfigurowany z odpowiednimi bibliotekami.