This is the Polish translation of Lighting/Materials article of learnopengl.com tutorial series.

W świecie rzeczywistym każdy obiekt reaguje inaczej na światło. Obiekty stalowe są często jaśniejsze niż gliniany wazon, a drewniany pojemnik nie reaguje na światło tak samo jak stalowym pojemnik. Każdy obiekt reaguje inaczej na refleksy. Niektóre obiekty odbijają światło bez zbytniego rozpraszania, co powoduje małe rozbłyski, a inne rozpraszają się, dając większy rozbłysk. Jeśli chcemy symulować kilka typów obiektów w OpenGL, musimy zdefiniować właściwości materiałów, które są specyficzne dla każdego obiektu.

W poprzednim tutorialu określiliśmy obiekt i kolor światła, aby zdefiniować wizualny efekt końcowy tego obiektu, w połączeniu z komponentem natężenia światła otoczenia i lustrzanego. Przy opisywaniu obiektów możemy zdefiniować kolor materiału dla każdego z 3 elementów oświetlenia: oświetlenia otoczenia, rozproszonego i lustrzanego. Określając kolor dla każdego komponentu, mamy drobnoziarnistą kontrolę nad wizualnym efektem końcowym obiektu. Teraz dodajmy zmienną odpowiedzialną za rozbłysk do tych 3 komponentów i dostaniemy wszystkie właściwości materiałów, których potrzebujemy:

  #version 330 core
  struct Material {
    vec3 ambient;
    vec3 diffuse;
    vec3 specular;
    float shininess;
  }; 

  uniform Material material;

W Fragment Shader tworzymy strukturę struct do przechowywania właściwości materiału obiektu. Możemy również przechowywać je jako indywidualne wartości jednorodne, ale przechowywanie ich jako struktur sprawia, że ​​są bardziej uporządkowane. Najpierw definiujemy układ struktury, a następnie po prostu deklarujemy zmienną typu uniform z nowo utworzoną strukturą jako jej typem.

Jak widać, definiujemy wektor koloru dla każdego z komponentów oświetlenia Phong’a. Wektor materiału ambient określa kolor, jaki ten przedmiot odbija w oświetleniu otoczenia; jest to zwykle tym samym, co kolor obiektu. Wektor materiału diffuse określa kolor obiektu dla oświetlenia rozproszonego. Kolor rozproszenia jest (podobnie jak oświetlenie otoczenia) ustawiony na pożądany kolor obiektu. Wektor materiału specular ustawia wpływ koloru światła lustrzanego na obiekt (a może nawet odzwierciedla specyficzny dla obiektu kolor rozbłysku). Na koniec, shininess wpływa na promień rozbłysku światła.

Dzięki tym 4 komponentom definiującym materiał obiektu możemy symulować wiele rzeczywistych materiałów. Tabela znaleziona na stronie devernay.free.fr pokazuje kilka właściwości materiałów, które symulują prawdziwe materiały znalezione w świecie zewnętrznym. Poniższy obrazek pokazuje wpływ kilku z tych materiałów rzeczywistego świata na naszą kostkę:

Jak możesz zauważyć, poprzez poprawnie określone właściwości materiału obiektu, zmienia się percepcja obiektu. Efekty są wyraźnie zauważalne, ale dla najbardziej realistycznych rezultatów będziemy potrzebować bardziej skomplikowanych kształtów niż sześcianu. W następujących sekcjach samouczka omówimy bardziej skomplikowane kształty.

Uzyskanie poprawnych materiałów dla różnych obiektów jest trudnym zadaniem, które wymaga przede wszystkim eksperymentowania i dużego doświadczenia, więc nie jest czymś niezwykłym, aby całkowicie zniszczyć wizualną jakość obiektu przez niewłaściwie parametry materiału.

Spróbujmy wprowadzić taki system materiałów do shader’ów.

Ustawianie materiałów

Stworzyliśmy zmienną uniform o typie struktury materiału w Fragment Shader, dlatego też zmienimy obliczenia dotyczące oświetlenia, aby zachować zgodność z nowymi właściwościami materiałów. Ponieważ wszystkie zmienne materiałowe są przechowywane w strukturze, możemy uzyskać do nich dostęp z poziomu uniformu material:

  void main()
  {  
    // ambient
    vec3 ambient = lightColor * material.ambient;

    // diffuse 
    vec3 norm = normalize(Normal);
    vec3 lightDir = normalize(lightPos - FragPos);
    float diff = max(dot(norm, lightDir), 0.0);
    vec3 diffuse = lightColor * (diff * material.diffuse);

    // specular
    vec3 viewDir = normalize(viewPos - FragPos);
    vec3 reflectDir = reflect(-lightDir, norm); 
    float spec = pow(max(dot(viewDir, reflectDir), 0.0), material.shininess);
    vec3 specular = lightColor * (spec * material.specular); 

    vec3 result = ambient + diffuse + specular;
    FragColor = vec4(result, 1.0);
  }

Jak widać, teraz mamy dostęp do wszystkich właściwości struktury material, gdziekolwiek ich potrzebujemy i tym razem możemy obliczyć finalny kolor za pomocą kolorów materiału. Każdy z atrybutów materiału obiektu mnożony jest przez odpowiednie komponenty oświetlenia.

Możemy ustawić materiał obiektu w aplikacji, ustawiając odpowiednie uniformy. Struktura w GLSL nie jest jednak szczególna pod żadnym względem przy ustawianiu uniformów. Struktura działa tylko jako hermetyzacja uniformów, więc jeśli chcemy wypełnić strukturę, musimy jeszcze ustawić poszczególne uniformy, ale tym razem poprzedzone nazwą struktury:

  lightingShader.setVec3("material.ambient", 1.0f, 0.5f, 0.31f);
  lightingShader.setVec3("material.diffuse", 1.0f, 0.5f, 0.31f);
  lightingShader.setVec3("material.specular", 0.5f, 0.5f, 0.5f);
  lightingShader.setFloat("material.shininess", 32.0f);

Ustawiamy komponent ambient i diffuse na kolor, który chcemy nadać obiektowi, i ustawiamy specular obiektu na średnio jasny kolor; nie chcemy, aby komponent lustrzany był zbyt mocny na tym konkretnym obiekcie. Zachowujemy również shininess o wartości 32. Teraz możemy łatwo wpływać na materiał obiektu z poziomu aplikacji.

Uruchomienie programu powinno dać coś takiego:

To tak naprawdę nie wygląda zbyt dobrze, prawda?

Właściwości światła

Obiekt jest zbyt jasny. Powód, dla którego obiekt jest zbyt jasny, jest taki, że kolory światła otoczenia, rozproszenia i odbicia są odbijane z pełną siłą dla dowolnego źródła światła. Źródła światła mają również różne natężenia odpowiednio dla ich elementów otoczenia, rozproszenia i odbicia. W poprzednim samouczku rozwiązaliśmy to poprzez zmianę intensywności światła otoczenia i odbicia. Chcemy teraz zrobić coś podobnego, ale tym razem poprzez określenie wektorów intensywności dla każdego z komponentów oświetlenia. Gdybyśmy zwizualizowali lightColor jako vec3 (1.0) kod wyglądałby tak:

  vec3 ambient = vec3(1.0) * material.ambient;
  vec3 diffuse = vec3(1.0) * (diff * material.diffuse);
  vec3 specular = vec3(1.0) * (spec * material.specular); 

Tak więc każda właściwość materiału obiektu jest zwracana z maksymalną intensywnością dla każdego ze składników światła. Te wartości vec3 (1.0) mogą mieć indywidualny wpływ dla każdego źródła światła i jest to zwykle to, czego chcemy. W tej chwili komponent światła otoczenia obiektu w pełni wpływa na kolor kostki, ale komponent światła otoczenia nie powinien tak bardzo wpływać na ostateczny kolor, więc możemy ograniczyć kolor światła otoczenia poprzez ustawienie natężenia oświetlenia światła na niższą wartość:

  vec3 ambient = vec3(0.1) * material.ambient; 

Możemy w ten sam sposób wpływać na natężenie źródła światła rozproszonego i lustrzanego. Jest to podobne do tego, co zrobiliśmy w poprzednim samouczku; można powiedzieć, że stworzyliśmy już pewne właściwości światła, aby indywidualnie wpływać na każdy komponent oświetlenia. Będziemy chcieli stworzyć coś podobnego do struktury materiału dla właściwości światła:

  struct Light {
    vec3 position;

    vec3 ambient;
    vec3 diffuse;
    vec3 specular;
  };

  uniform Light light; 

Źródło światła ma inną intensywność dla komponentów światła ambient, diffuse i specular. Światło otoczenia jest zazwyczaj ustawione na małą intensywność, ponieważ nie chcemy, aby kolor otoczenia był zbyt dominujący. Rozproszona składowa źródła światła jest zwykle ustawiona na dokładnie taką wartość, jaką chcemy aby miało światło; często jest to jasny, biały kolor. Składnik lustrzany jest zwykle przechowywany w vec3(1.0) świeci z pełną intensywnością. Zauważ, że dodaliśmy wektor pozycji światła do struktury.

Podobnie jak w przypadku uniforma materiału, musimy zaktualizować Fragment Shader:

  vec3 ambient = light.ambient * material.ambient;
  vec3 diffuse = light.diffuse * (diff * material.diffuse);
  vec3 specular = light.specular * (spec * material.specular); 

Następnie chcemy ustawić intensywność światła w aplikacji:

  lightingShader.setVec3("light.ambient", 0.2f, 0.2f, 0.2f);
  lightingShader.setVec3("light.diffuse", 0.5f, 0.5f, 0.5f); // przyciemnij nieco światło, aby pasowało do sceny
  lightingShader.setVec3("light.specular", 1.0f, 1.0f, 1.0f); 

Teraz, gdy zmodyfikowaliśmy, w jaki sposób światło ma wpływać na wszystkie materiały obiektów, otrzymujemy wizualny efekt końcowy, które wygląda podobnie do efektu końcowego z poprzedniego samouczka. Tym razem jednak mamy pełną kontrolę nad oświetleniem i materiałem obiektu:

Zmiana wizualnych aspektów obiektów jest teraz stosunkowo łatwa. Ulepszmy trochę nasze rozwiązanie!

Różne kolory światła

Do tej pory używaliśmy kolorów światła, aby tylko zmieniać intensywność poszczególnych składników oświetlenia, wybierając kolory w zakresie od białego do szarego do czarnego, nie wpływając na faktyczne kolory obiektu (tylko jego intensywność). Ponieważ mamy teraz łatwy dostęp do właściwości światła, możemy zmieniać ich kolory w czasie, aby uzyskać naprawdę interesujące efekty. Ponieważ wszystko jest już ustawione Fragment Shader, zmiana kolorów światła jest łatwa i natychmiast tworzy pewne ciekawe efekty:

Jak widać, inny kolor światła ma duży wpływ na kolorystykę obiektu. Ponieważ kolor światła ma bezpośredni wpływ na kolory, które obiekt może odzwierciedlić (jak można to sobie przypomnieć w samouczku Kolory), ma to znaczący wpływ na wizualny efekt końcowy.

Możemy z łatwością zmieniać kolory światła w czasie, zmieniając barwę komponentu otoczenia i rozproszenia za pomocą sin i glfwGetTime:

  glm::vec3 lightColor;
  lightColor.x = sin(glfwGetTime() * 2.0f);
  lightColor.y = sin(glfwGetTime() * 0.7f);
  lightColor.z = sin(glfwGetTime() * 1.3f);

  glm::vec3 diffuseColor = lightColor  * glm::vec3(0.5f); // decrease the influence
  glm::vec3 ambientColor = diffuseColor * glm::vec3(0.2f); // low influence

  lightingShader.setVec3("light.ambient", ambientColor);
  lightingShader.setVec3("light.diffuse", diffuseColor);

Spróbuj poeksperymentować z różnymi wartościami parametrów światła i materiałów i zobacz, jak wpływają one na jakość obrazu. Możesz znaleźć kod źródłowy aplikacji tutaj.

Ćwiczenia

 • Czy możesz zasymulować niektóre z obiektów w świecie rzeczywistym, definiując ich odpowiednie materiały, jak widzieliśmy na początku tego samouczka? Zwróć uwagę, że wartości komponentu otoczenia tabelka nie są takie same jak wartości komponentu rozproszenia; nie uwzględniają intensywności światła. Aby poprawnie ustawić ich wartości, musisz ustawić wszystkie intensywności światła na vec3 (1.0), aby uzyskać takie samo wyjście: rozwiązanie cyjanowego plastikowego pojemnika.