This is the Polish translation of Getting-started/Creating-a-window article of learnopengl.com tutorial series.

Pierwszą rzeczą jaką musimy zrobić, zanim zaczniemy tworzyć zapierające dech w piersi efekty graficzne, to musimy stworzyć kontekst OpenGL oraz okienko aplikacji, do którego będziemy rysować. Jednakże, te operacje są inne dla każdego systemu operacyjnego, a OpenGL specjalnie nie daje żadnego API do zrobienia tych rzeczy. Dlatego sami musimy stworzyć okienko, zdefiniować kontekst i przechwytywać sygnały z urządzeń wejściowych takich jak np. klawiatura i mysz.

Na szczęście, istnieje kilka bibliotek, które dostarczają już odpowiednich funkcjonalności, których nam tutaj potrzeba. Niektóre z tych bibliotek są specjalnie pisane pod zastosowanie OpenGL. Dzięki nim możemy zaoszczędzić sobie sporo pracy związanej z specyficznymi operacjami dla danego systemu i dostarczają nam gotowe okienko z kontekstem OpenGL, do którego możemy rysować. Niektóre spośród najbardziej popularnych bibliotek to GLUT, SDL, SFML i GLFW. Na potrzeby tego kursu będziemy używać GLFW.

GLFW

GLFW jest biblioteką napisaną w języku C, ukierunkowaną na OpenGL i dostarczającą tylko niezbędne funkcje jakie są potrzebne podczas renderowania rzeczy na ekranie. Pozwala nam ona na stworzenie kontekstu OpenGL, zdefiniowanie parametrów okna oraz przechwytywanie sygnałów z urządzeń wejściowych.

GLFW logo

Celem tego i następnego szkolenia jest zainstalowanie i uruchomienie GLFW w naszym projekcie, upewniając się, że na pewno dobrze tworzy ona nam kontekst OpenGL i poprawnie wyświetla okno, do którego będziemy mogli renderować. Ten kurs przeprowadzi Cię krok po kroku przez etapy pobierania, budowania i linkowania biblioteki GLFW. W tym celu będziemy używać środowiska zintegrowanego (IDE) Microsoft Studio 2015 (cały proces jest ten sam nawet w najnowszych wersjach Visual Studio). Jeżeli nie używasz Visual Studio (lub używasz starszej wersji) nie martw się, proces instalacji będzie przebiegał podobnie na większości innych IDE.

Budowanie GLFW

GLFW może zostać pobrany z ich własnej strony internetowej. GLFW posiada pre-kompilowane pliki binarne i pliki nagłówkowe dla Visual Studio 2013/2015, ale dla kompletności tego kursu, zbudujemy GLFW sami z kodów źródłowych. Pobierzmy zatem Source package.

Jeżeli masz zamiar użyć pre-kompilowanych plików binarnych, upewnij się, że pobierasz wersję 32 bitową, a nie 64 bitową (no chyba, że wiesz dokładnie co robisz). Wersja 64 bitowa (podobno) sprawiała dużo kłopotów dla większości czytelników.

Kiedy pobrałeś już pliki źródłowe, wypakuj je i otwórz zawartość folderu. Jesteśmy zainteresowani tylko kilkoma rzeczami:

 • Wynikowa biblioteka po kompilacji.
 • Folder include.

“Własnoręczne” zbudowanie biblioteki z kodów źródłowych gwarantuje, że wynikowa biblioteka będzie idealnie dopasowana do naszego CPU/OS, czego wygodne, pre-kompilowane wersje nie mogą zagwarantować (czasami pre-kompilowane biblioteki nie są dostępne dla danego systemu). Jednym problemem związanym z udostępnianiem światu kodu źródłowego jest to, że nie każdy używa tego samego IDE do tworzenia własnych aplikacji, co oznacza, że dostarczone pliki projektu/solucji mogą nie być kompatybilne z IDE używanymi przez inne osoby. Dlatego inni ludzie muszą budować sobie sami własne projekty/solucje z dostępnych plików .c/.cpp i .h/.hpp, co jest żmudnym zajęciem. Dlatego, z tego powodu powstało takie narzędzie jak CMake.

CMake

CMake jest narzędziem, które pozwala na wygenerowanie gotowego projektu/solucji dla wybranego przez użytkownika IDE (np. Visual Studio, Code::Blocks, Eclipse) z zestawu plików źródłowych używając pre-definiowanych skryptów CMake. Pozwala to nam na wygenerowanie projektu Visual Studio 2012 z paczki plików źródłowych GLFW, których możemy użyć do skompilowania tejże biblioteki. Na wstępie musimy ściągnąć i zainstalować CMake, który możesz znaleźć na ich stronie. Osobiście (Joey de Vries) użyłem instalatora Win32.

Jak tylko CMake zostanie zainstalowany, możesz wybrać czy chcesz uruchomić CMake z linii poleceń czy za pomocą ich GUI. Jako, że nie chcemy komplikować sobie rzeczy, użyjemy GUI. CMake wymaga folderów z kodem źródłowym i folderu dla plików wynikowych - binarek (ang. destination folder). Jako folder z kodem źródłowym wybierzemy główny folder, ściągniętych wcześniej plików źródłowych GLFW. Natomiast folder dla plików wynikowych musimy stworzyć sami - najlepiej pod nazwą build i następnie w GUI wybierzmy ten folder.

Logo CMake

Jak już ustawiliśmy foldery z plikami źródłowymi i dla plików wynikowych, kliknij przycisk Configure, co sprawi, że CMake odczyta ustawione parametry oraz pliki źródłowe. Następnie musimy wybrać generator dla projektu. Skoro używamy Visual Studio 2015 wybierzmy opcję Visual Studio 14 (Visual Studio 2015 jest również nazywany jako Visual Studio 2014). Następnie CMake wyświetli możliwe opcje budowania, do skonfigurowania wynikowej biblioteki. Możemy je zostawić tak jak są i kliknąć ponownie przycisk Configure do zapisania ustawień. Jak wszystkie opcje zostały już ustawione, klikamy na przycisk Generate i wynikowe pliki projektu zostaną wygenerowane i zapisane we wcześniej stworzonym folderze build.

Kompilacja

W folderze build, znajdź plik o nazwie GLFW.sln i otwórz go za pomocą Visual Studio 2015. Skoro CMake sam wygenerował nam projekt, który zawiera prawidłową konfigurację, możemy od razu kliknąć przycisk Build Solution. Wynikowa, skompilowana biblioteka może zostać znaleziona w folderze src/Debug o nazwie glfw3.lib (zauważ, że używamy wersji 3).

Jak tylko biblioteka została wygenerowana, musimy się upewnić, że nasze IDE wie, gdzie znajduje się biblioteka oraz pliki nagłówkowe. Są na to dwa sposoby:

 1. Znajdujemy foldery /lib i /include naszego IDE/Kompilatora. Do folderu /include IDE wrzucamy zawartość folderu /include GLFW i to samo robimy dla pliku glfw3.lib z tym, że wrzucamy go do folderu /lib naszego IDE. To rozwiązanie działa, ale nie jest rekomendowanym podejściem. Ciężko jest śledzić zmiany w folderach lib oraz include, a nowe instalacje naszego IDE/Kompilatora mogą skutkować usunięciem tych plików.
 2. Zalecanym sposobem jest stworzenie nowego zbioru folderów, w wybranej przez nas lokalizacji, które będą zawierały pliki nagłówkowe oraz pliki bibliotek, do których możemy się odnieść z poziomu IDE/Kompilatora. Osobiście (Joey de Vries) używam folderów Libs oraz Include, gdzie przechowuję wszystkie biblioteki i ich pliki nagłówkowe na potrzeby projektów OpenGL. Dzięki temu, wszystkie moje dodatkowe biblioteki są zorganizowane w jednej lokacji (która może być współdzielona przez wiele komputerów). Jedynym wymaganiem jest to, że za każdym razem kiedy tworzymy nowy projekt, musimy powiedzieć naszemu IDE gdzie ma szukać tych folderów.

Jak tylko przeniesiesz odpowiednie pliki do wygodnej Tobie lokalizacji, możemy zabrać się za stworzenie pierwszego projektu OpenGL wykorzystującego GLFW!

Nasz pierwszy projekt

Na początku, otwórzmy Visual Studio i stwórzmy nowy projekt. Wybierz Visual C++, jeżeli zostanie Ci podanych kilka opcji i zaznacz opcję Empty Project (nie zapomnij nadać swojemu projektowi odpowiedniej nazwy). Od teraz mamy nasz obszar roboczy do stworzenia naszej pierwszej aplikacji OpenGL.

Linkowanie

W celu użycia GLFW w naszym projekcie, musimy podłączyć tą bibliotekę do naszego projektu. Może to zostać zrobione poprzez powiedzenie Visual Studio, że chcemy używać glfw3.lib w ustawieniach linkera, ale jest mały problem - nasze IDE nie wie gdzie może ten plik znaleźć, ponieważ przenieśliśmy ten plik do innej lokalizacji. Musimy zatem dodać te lokalizacje do naszego projektu.

Możemy dodać te foldery (gdzie VS powinien szukać bibliotek/plików nagłówkowych) poprzez otworzenie ustawień projektu (prawy przycisk myszy na nazwie projektu w Solution Explorer) i wybranie VC++ Directories, jak zostało to przedstawione na poniższym obrazku:

Obraz skonfigurowanych katalogów VC ++ programu Visual Studio

Możesz tutaj dodać swoje własne lokalizacje, żeby projekt wiedział gdzie ma szukać odpowiednich plików. Może to zostać zrobione manualnie poprzez wpisanie odpowiedniej ścieżki lub poprzez kliknięcie na tekście odpowiedniej lokalizacji i wybranie opcji <Edit..>. Powinieneś zobaczyć takie oto okno dla np. Include Directories:

Obraz konfiguracji Visual Studio Include Directories

Możesz tutaj dodać tyle dodatkowych ścieżek ile tylko chcesz, i od tego momentu IDE będzie przeszukiwało te lokalizacje w poszukiwaniu plików nagłówkowych. Jak tylko Twój folder Include, który zawiera folder GLFW, zostanie dołączony do projektu, będziesz mógł odwoływać się z poziomu kodu do jego plików nagłówkowych poprzez dyrektywę #include <GLFW/..>. To samo tyczy się folderów z plikami bibliotek.

Jak już VS jest w stanie odnaleźć wszystkie potrzebne pliki, możemy w końcu przejść do podłączenia GLFW do naszego projektu. W tym celu w ustawieniach projektu wybieramy zakładkę Linker i wybieramy input:

Obraz konfiguracji łącza Visual Studio

Żeby podłączyć bibliotekę, musisz podać jej nazwę linkerowi. Skoro biblioteka ma nazwę glfw3.lib, dodajemy tą nazwę do pola Additional Dependencies (albo poprzez manualne wpisanie tekstu, albo poprzez opcję <Edit..>). Teraz GLFW będzie linkowane kiedy będziemy kompilować nasz projekt. Oprócz GLFW powinieneś również dodać do linkowania bibliotekę OpenGL - może to się różnić w zależności od systemu operacyjnego.

Biblioteka OpenGL na Windows

Jeżeli używasz systemu Windows, biblioteka opengl32.lib jest zawarta w Microsoft SDK, które jest domyślnie instalowane kiedy instalujesz Visual Studio. Skoro w tym kursie używamy kompilatora VS i systemu Windows, dodajemy opengl32.lib do ustawień linkera.

Biblioteka OpenGL na Linux

Na systemach Linux musisz dołączyć plik biblioteki libGL.so poprzez dodanie -lGL do ustawień linkera. Jeżeli nie możesz znaleźć pożądanej biblioteki, musisz zapewne zainstalować deweloperskie paczki Mesa, NVidia lub AMD. Nie będę zagłębiał się w detale ponieważ wszystko to zależy od konkretnej platformy (dodatkowo nie jestem ekspertem od systemów Linux).

Jak już dodałeś obie biblioteki do ustawień linkera (GLFW oraz OpenGL) możemy dołączyć odpowiednie pliki nagłówkowe poprzez wpisanie w kodzie następującej linijki:

#include <glfw\glfw3.h>

Użytkownikom systemów Linux, którzy kompilują za pomocą GCC, następująca komenda może być pomocna w celu skompilowania projektu -lglfw3 -lGL -lX11 -lpthread -lXrandr -lXi. Nie prawidłowe zlinkowanie tych bibliotek spowoduje wiele niezdefiniowanych błędów odwołań.

To wszystko kończy instalację i konfigurację GLFW.

GLAD

Jeszcze do końca nie skończyliśmy konfiguracji projektu, ponieważ została nam do zrobienia jeszcze jedna rzecz. Skoro OpenGL jest standardem/specyfikacją, to do obowiązków dostawy sterowników należy implementacja tej specyfikacji w sterowniku karty graficznej, która daną wersję OpenGL obsługuje. Ponieważ istnieje wiele wersji sterowników OpenGL, to lokalizacja jego funkcji nie jest znana w czasie kompilacji i musi być uzyskana w czasie uruchomienia aplikacji. Jest to z kolei zadaniem programisty, by uzyskać lokalizacje tych funkcji, których potrzebuje i musi przechować do nich wskaźniki na późniejsze ich zastosowanie. Pobieranie tych lokalizacji jest zależne od systemu operacyjnego i w systemie Windows wygląda to mniej więcej tak:

// Zdefiniuj prototyp funkcji 
typedef void (*GL_GENBUFFERS) (GLsizei, GLuint*); 
// Znajdź funkcję i przypisz do niej wskaźnik do funkcji 
GL_GENBUFFERS glGenBuffers = (GL_GENBUFFERS)wglGetProcAddress("glGenBuffers"); 
// Funkcja może być teraz wywołana normalnie 
GLuint buffer; 
glGenBuffers(1, &buffer);

Jak możesz zauważyć, powyższy kod wygląda dosyć skomplikowanie i jest to bardzo żmudny proces, by uzyskać te lokalizację dla każdej funkcji, której możesz potrzebować, a która nie jest jeszcze zadeklarowana. Na szczęście, istnieją biblioteki, które zajmują się tym zagadnieniem, a popularną i aktualną z nich jest biblioteka GLAD.

Instalacja GLAD

GLAD jest biblioteką Open Source, która zajmuje się tą żmudną pracą, o której było mówione powyżej. GLAD posiada trochę inny rodzaj konfiguracji niż większość znanych bibliotek Open Source. Glad używa web service’u, za pomocą, którego możemy wskazać, której wersji OpenGL chcemy używać, by GLAD mógł załadować wszystkie funkcje zdefiniowane dla tej wybranej wersji OpenGL.

Przejdź do web service’u, upewnij się, że jest wybrany język C/C++. W sekcji API wybierz przynajmniej wersję OpenGL 3.3 (która jest wersją, której będziemy tutaj używać; jak wybierzesz wyższą wersję to też nic się nie stanie). Dodatkowo, upewnij się, że profil jest ustawiony na Core oraz, że pole Generate a loader jest zaznaczone. Zignoruj rozszerzenia (na razie) i naciśnij przycisk Generate do stworzenia plików wynikowych biblioteki.

GLAD powinien dostarczyć Ci plik zip, który zawiera dwa foldery include i jeden plik glad.c. Skopiuj te dwa foldery (glad i KHR) do swojego folderu include (albo dodaj kolejny wiersz w ustawieniach projektu wskazujący na tą lokalizację) i dodaj plik glad.c do źródeł swojego projektu (musi być widoczny w Solution Explorer).

Po ostatnim kroku, powinieneś być wstanie dodać następującą dyrektywę na samej górze kodu źródłowego:

#include <glad/glad.h>

Kompilator nie powinien Ci na tym etapie zwrócić żadnych błędów. Na tym etapie jesteśmy przygotowani do następnego etapu kursu, gdzie będziemy dyskutować o tym jak właściwie możemy użyć GLFW i GLAD do skonfigurowania kontekstu OpenGL i do uruchomienia pierwszego okna. Upewnij się, że wszystkie Twoje lokalizacje folderów include oraz lib są wpisane poprawnie oraz czy nazwy bibliotek są podane poprawnie w ustawieniach linkera. Jeżeli dalej stoisz w miejscu, sprawdź komentarze, przejrzyj dodatkowe materiały lub zadaj pytanie poniżej.

Dodatkowe materiały

 • GLFW: Window Guide: oficjalny poradnik GLFW na temat ustawiania i konfiguracji okna.
 • Building applications: duża garść informacji na temat kompilowania/linkowania aplikacji oraz podaje listę możliwych błędów (wraz z rozwiązaniami), które mogą się przydarzyć.
 • GLFW with Code::Blocks: budowanie GLFW w Code::Blocks.
 • Running CMake: krótki przegląd tego jak uruchomić CMake zarówno na Windows jak i na Linux.
 • Writing a build system under Linux: kurs automatycznych narzędzi autorstwa Wouter Verholst jak napisać system budowania (ang. build system) pod Linux konkretnie na potrzeby tego kursu.
 • Polytonic/Glitter: bardzo prosty projekt, który jest pre-konfigurowany wszystkimi potrzebnymi bibliotekami; świetne rozwiązanie dla tych, którzy chcą mieć przykładowy projekt, bez użerania się z budowaniem wszystkich bibliotek.